V rámci aktuálnej II. výzvy Programu Aktívne občianstvo a inklúzia prešli prijaté žiadosti expertným hodnotením a v súčasnosti pripravujeme podklady pre výberovú komisiu. Tá zasadne 6. marca 2014 a na základe bodového hodnotenia expertov vydá odporúčanie pre Správnu radu správcov oblastí podpory. Výsledné hodnotenie, ktoré projekty budú v nadchádzajúcom období podporené, bude známe najneskôr 31. marca 2014.

English  Slovensky