Prvá zo série záhradných dišpút s workshopom v Banskej Bystrici.

Príďte sa inšpirovať, ako nastaviť otvorené a konštruktívne procesy komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, verejnosťou, podnikateľmi a ďalšími dôležitými
hráčmi v komunite.

Téma: mestké prostredie a pozitívne zmeny

Kedy: 2. marca 2015 o od 13:00 - 16:30 workshop a od 18:00 hod. diskusia

Kde: Záhrada - CNK, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Pozvánka

Prihláška na workshop

English  Slovensky