Banská Bystrica, 21. augusta 2013

Vzťah nezamestnanosti a úrovne vzdelania je témou seminára, ktorý v Bratislave organizuje Inštitút zamestnanosti dňa 26. augusta 2013. Viac o seminári si môžete pozrieť na stránke Inštitútu zamestnanosti.  

English  Slovensky