Banská Bystrica, 25. septembra 2013

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska  vyhlasuje 2. výzvu programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Všetky potrebné informácie a dokumenty sa nachádzajú na stránke výziev. Uzávierka prijmania žiadostí je dňa 4. decembra 2013. 

English  Slovensky