Banská Bystrica, 17. marec 2014

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov v 2. výzve tak, ako ich schválili správne rady nadácií, ktoré sú správcami daných oblastí podpory.

Zoznamy podporených a nepodporených projektov podľa oblastí podpory:

Aktívne občianstvo

Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny

Deti a mládež

Organizácie, ktorých projekty boli podporené, v najbližšej dobe oslovíme s ďalšími pokynmi. Organizácie, ktorých projekty podporené neboli, dostanú v najbližšej dobe príslušné vyrozumenie elektronickou poštou na kontaktnú emailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti. 

English  Slovensky