Združenie ZADOBE, ktoré realizuje projekt v rámci Fondu  bilaterálnej spolupráce, pripravilo pre žiakov 6.-8. tried základných škôl interaktívne pásmo o holokauste. Jedna z nichsa uskutoční 27. marca 2014 na Základnej škole Uhlisko na Golianovej ulici v Banskej Bystrici. O čo ide? 

Deti sú počas interaktívnej prednášky vtiahnuté do deja, bude simulovaná situácia, aby deti pochopili, že jediné "previnenie" Židov, pre ktoré boli vraždení, bolo to, že sa narodili ako Židia, tzn. ako príslušníci určitej rasy. Deti sa učia chápať, čo je rasizmus, ale taktiež sú rozdiskutované možnosti, aký postoj voči rasizmu zaujať. Prednáška u nich má vzbudiť záujem o túto problematiku a možnosti jej riešenia, už len položením jednoduchej otázky, či a ako by sa zastali svojho kamaráta/kamarátky, keby mal/a byť odvedení do koncentračného tábora.
Prednášky realizujú aktivisti občianskeho združenia ZADOBE v rámci projektu "Love your hater" ktorý je podporený v rámci bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) z Fondu pre mimovládne organizácie. Hlavným cieľom je poukázať na hrozbu rasizmu, ktorý v minulosti vyvrcholil práve do podoby holokaustu.

 
 
English  Slovensky