Organizácia PDCS organizuje v dňoch 7. a 8. novembra 2014 v Bratislave medzinárodnú konferenciu "Občianski aktéri v konfliktoch". Cieľom konferencie je prezentácia skúseností s intervenovaním v spoločenských konfliktoch z pozície občianskych aktérov, pričom sa venuje kultúrnym a hodnotovým konfliktom, ktoré v súčasnosti pútajú pozornosť médií a verejnosti v strednej Európe. Konferencia tiež zmapuje možnosti, ako môžu občianski aktéri pomôcť verejnej diskusii a hľadať konštruktívne riešenia.

Konferencia sa bude zaoberať nasledovnými témami: 

  • Ako zabrániť pokusom o presadzovanie nových deliacich čiar v spoločnosti?
  • Ako sa vysporiadať s možným  roztváraním nožníc nie len medzi bohatou a chudobnou časťou spoločnosti, ale aj medzi Bratislavou a menej prosperujúcimi regiónmi ?
  • Ako sa postavíme k hodnotovému deleniu spoločnosti ?
  • Aké možnosti majú občania a organizácie občianskej spoločnosti ?
Prístupy „intervenovania do konfliktov“ vychádzajú z hodnôt nenásilia, dialógu, oceňovania diverzity a participácie, z presvedčenia o nutnosti chrániť a presadzovať práva slabších v situácii mocenskej asymetrie, práva menšín. Historická skúsenosť nás učí, že  nástup autoritatívnych režimov sa často začína útokom na zraniteľné menšiny.
 
Konferencia pomenuje tento druh spoločenských dilem. Z hľadiska riešenia konfliktov pred nimi stojí Slovensko, ale rovnako aj celý región Strednej Európy. Chceme pomenovať to, čo sme sa z hľadiska „treťostranných“ intervencií z občianskych pozícií naučili z vlastnej skúsenosti, ako aj zo zahraničia.  Hľadať nové nástroje pre verejnú diskusiu a aktívne intervencie zo strany občianskych aktivistov.

Potrebné informácie o konferencii nájdete na stránke PDCS.

 

English  Slovensky