Ako efektívne komunikovať, na čo nezabudnúť pri vytváraní webovej stránky a ako využívať sociálne siete na získavanie finančných partnerov. Na tieto témy odborníci z oblasti marketingu, vzdelávania a IT sveta prednášali na workshope, ktorý Nadácia pre deti Slovenska zorganizovala pre zástupcov mimovládnych organizácií podporených z „nórskych“ fondov, v rámci oblasti podpory Deti a mládež.

V rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia, oblasť podpory Deti a mládež, bolo od roku 2013 podporených 29 projektov celkovou sumou 852 831 eur. Hlavnou myšlienkou workshopu „Robme dobro a hovorme o tom“ bolo posunúť informácie o týchto projektoch smerom k verejnosti.

26. októbra 2015, v príjemnom prostredí Educafé, mali zástupcovia neziskových organizácií možnosť  zefektívniť svoju komunikáciu vďaka radám Olivera Jakubíka - zakladateľa tréningovej a konzultačnej spoločnosti Flowy, ktorá pomáha manažérom a zamestnancom významných spoločností lepšie komunikovať, riadiť ľudí a zvyšovať ich produktivitu. O tipy a triky pri vytváraní pútavej webovej stránky sa so zástupcami neziskových organizácií podelil spoluzakladateľ firmy Lighting Beetle, Michal Blažej. HR konzultant a organizačný psychológ Rastislav Duriš, ktorý vedie vlastnú poradenskú spoločnosť, poukázal na výhody siete LinkedIn v komunikácii NGO aktivít.

Medzi zúčastnenými boli napríklad členovia občianskeho združenia Divé maky, ktorí svoj projekt zamerali na vzdelávanie svojich tútorov pracujúcich s deťmi. Silné zastúpenie malo Centrum Slniečko. Ich projekt sa snažil o vyššie zapojenie mimovládnych organizácií do tvorby politík týkajúcich sa sociálnoprávnej ochrany detí. Išlo o participáciu na tvorbe strategických dokumentov ako napríklad Revízia národného akčného plánu pre deti, Novelizácia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon o detskom komisárovi, či konkrétne kroky na implementáciu národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Podujatie tohto typu privítali aj zástupcovia občianskeho združenia EFFETA, Ulita, Ticho, Inakosť, Odyseus, a ďalší.

English  Slovensky