12. jún 2013

Nadácie, ktoré sú správcami jednotlivých oblastí podpory, už pripravili podklady pre stretnutie Výberovej komisie, ktoré sa bude konať dňa 19. júna 2013 v Bratislave. 

Pôjde o tretí zo štyroch krokov hodnotenia žiadostí, pričom definitívne rozhodnutie správnych rád jednotlivých nadácií (čo je posledný a rozhodujúci krok) očakávame v poslednej dekáde júna.
Na stretnutí  sa zúčastnia nielen členovia výberovej komisie, ale aj programoví manažéri a hostia z Úradu pre finančný mechanizmus, ktorí zastupujú donorské štáty programu Aktívne občianstvo a inklúzia. 

English  Slovensky