Banská Bystrica, 1. júl 2013

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov tak, ako ich schválili správne rady nadácií, ktoré sú správcami jednotlivých oblastí podpory. 

Zoznamy podporených a nepodporených projektov podľa oblastí podpory:

Aktívne občianstvo

Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny

Deti a mládež

Rozvoj služieb v sociálnej oblasti

English  Slovensky