Oznamujeme záujemcom o predloženie žiadostí v programových oblastiach Aktívne občianstvo, Deti a mládežŽivotné prostredie a klimatické zmeny, že vyhlásenie 2. výzvy sa pripravuje na 25. septembra 2013 s uzávierkou prijímania žiadostí začiatkom decembra 2013. 

Žiadatelia môžu svoje zámery a žiadosti konzultovať s programovými manažérmi pre jednotlivé programové oblasti. Štruktúra a rozsah žiadostí bude obdobná ako v 1. výzve. O oficiálnom vyhlásení výzvy budeme informovať na tejto stránke, kde zverejníme aj súvisiace materiály a dokumenty. 

 

English  Slovensky