Banská Bystrica, 21. septembra 2013

Nadviazanie bližších kontaktov a spoznanie slovenských reálií je cieľom návštevy pracovníkov komunitného centra v Osle na strednom Slovensku. 

Návšteva sa koná v rámci projektu Podpora aktívneho občianstva, komunitné centrá a komunitná činnosť, ktorý je podporený programom Aktívne občianstvo a inklúzia a ktorý realizuje Centrum komunitného organizovania Banská Bystrica. 
Hostia sa stretnú s poslancami mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, pracovníkmi mestského úradu vo Zvolene, budú diskutovať s občanmi na sídlisku Zvolen-Západ a zúčastnia sa na niektorých akciách Týždňa občianskej participácie. Pozrite si program návštevy.  

English  Slovensky