PP - Aktívne občianstvo

Karpatská nadácia, Košice

Čítať ďalej...

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

Čítať ďalej...

Transparency international Slovensko, o.z., Bratislava

Čítať ďalej...

Združenie mladých Rómov, o.z., Banská Bystrica

Čítať ďalej...

Divadlo bez domova, o.z., Bratislava

Čítať ďalej...

Truc sphérique, občianske združenie, Žilina (miesto projektu: Veľká Ida, okr. Košice okolie)

Čítať ďalej...

Inštitút zamestnanosti, občianske združenie, Bratislava

Čítať ďalej...

Centrum pre filantropiu, nezisková organizácia, Bratislava

Čítať ďalej...

Národné centrum pre rovnosť príležitostí, nezisková organizácia, Bratislava (miesto projektu: stredné Slovensko)

Čítať ďalej...

Záhrada - centrum nezávislej kultúry, nezisková organizácia, Banská Bystrica

Čítať ďalej...

Aliancia Fair-play, občianske združenie, Bratislava

Čítať ďalej...

Centrum komunitného organizovania, občianske združenie, Banská Bystrica

Čítať ďalej...

No Gravity, Bratislava (miesto projektu: Ľubietová, okres Banská Bystrica). 

Čítať ďalej...

Svatobor, občianske združenie, Ďurďoš-Grodzin, okr. Vranov nad Topľou

Čítať ďalej...

English  Slovensky