Člověk v tísni, o.p.s.

Grunnalet - Učme deti učiť sa!

 

Výška nenávratného finančného príspevku:9 990 €

Zhrnutie projektu:

Projekt reaguje na problém absentujúcich metód vzdelávania detí predškolského veku z prostredia rómskych osád, ktoré by reagovali napr. na jazykové odlišnosti či rešpektovali ich odlišné socio-kultúrne pozadie.

Čítať ďalej...

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež

Výška nenávratného finančného príspevku:10 000 €

Zhrnutie projektu:

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež (dalej len Asociácia) združuje organizácie realizujúce nízkoprahový program pre deti a mládež.

Čítať ďalej...

Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov, Tešedíkovo

Výška nenávratného finančného príspevku:9 998 €

Zhrnutie projektu: Projekt Ekologické mosty nórsko-slovenskej spolupráce - EXPERTNÉ SKUPINY  nadviazal na služobnú cestu realizovanú cez projekt Ekologické mosty  nórsko-slovenskej spolupráce-PARTNERSTVO.

Čítať ďalej...

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Piešťany

Výška nenávratného finančného príspevku:9 989 €

Zhrnutie projektu:

Projekt Všetci na jednej lodi podporil výmenný pobyt dvoch zástupcov slovenskej organizácie v Reykjavíku a pobyt troch zástupcov islandského partnera Systkinasmiðjan – The Icelandic Sibshop v Piešťanoch

Čítať ďalej...

ZADOBE, Banská Bystrica

Výška nenávratného finančného príspevku:9 920 €

Zhrnutie projektu: OZ ZADOBE sa venuje práci s mládežou na dvoch úrovniach.

Čítať ďalej...

Divadlo bez domova, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku:2000 €

Zhrnutie projektu: Poslaním Divadla bez domova je práca s marginalizovanými skupinami ľudí netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev.

Čítať ďalej...

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku:8 409 €

Zhrnutie projektu: V súčasnosti je na Slovensku začína otvorená diskusia o potrebe rozvoja komunitných sociálnych služieb a odborná verejnosť zaujíma čoraz viac postojov k tejto téme.

Čítať ďalej...

Animus apertus, n.o., Banská Bystrica

Výška nenávratného finančného príspevku:2 938 €

Zhrnutie projektu:  Hlavným zámerom pracovnej cesty troch zástupkýň združenia Animus Apertus bolo spoločne s partnerom EKATRA M Jenssen skvalitniť business plán zameraný na rozvoj návrhárskej a krajčírskej dielne.

Čítať ďalej...

OZ Campanula, Radava

Výška nenávratného finančného príspevku:10 000€

Zhrnutie projektu: Stáž dvoch členov OZ Campanula v škole tradičných ľudových remesiel Hjerleid v Nórsku prispela k získaniu vedomostí a nadobudnutiu zručností a následnom využití týchto vedomostí a zručností pri práci s deťmi, mladými ľuďmi a so širokou verejnosťou na Slovensku.

Čítať ďalej...

Centrum komunitného organizovania, Banská Bystrica

Výška nenávratného finančného príspevku:3 000 €

Zhrnutie projektu: Otváracie konferencia bola dôležitým podujatím počiatočnej fázy implementácie programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

Čítať ďalej...

English  Slovensky