Banská Bystrica, 21. septembra 2013

Nadviazanie bližších kontaktov a spoznanie slovenských reálií je cieľom návštevy pracovníkov komunitného centra v Osle na strednom Slovensku. 

Čítať ďalej...

20. septembra 2013, Bratislava

Bratislava (23.9), Žilina (25.9.)a Košice (27.9.) sú miestom kick-off meetingov súťaže ReŠtart Slovensko

Čítať ďalej...

Zvolen, 19. september 2013

Na programe je široké spektrum akcií, ktorých cieľom je vtiahnuť občanov do verejného života. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 18. september 2013

Na základe výzvy otvorenej v máji 2013 boli ako realizátori preddefinovaného projektu vybrané organizácie PDCS Karpatská nadácia.

Od preddefinovaného projektu očakávame, že prinesie pridanú hodnotu celému Programu a ku poskytnutým grantom. Projekt by mal byť prínosom pre neziskový sektor na Slovensku ako celok tým, že ponúkne sektoru širšiu škálu služieb a aktivít, ktoré posilnia jeho kapacitu a pozíciu v spoločnosti.

Čítať ďalej...

Oznamujeme záujemcom o predloženie žiadostí v programových oblastiach Aktívne občianstvo, Deti a mládežŽivotné prostredie a klimatické zmeny, že vyhlásenie 2. výzvy sa pripravuje na 25. septembra 2013 s uzávierkou prijímania žiadostí začiatkom decembra 2013. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 21. augusta 2013

Vzťah nezamestnanosti a úrovne vzdelania je témou seminára, ktorý v Bratislave organizuje Inštitút zamestnanosti dňa 26. augusta 2013. Viac o seminári si môžete pozrieť na stránke Inštitútu zamestnanosti.  

Banská Bystrica a Veľká Ida, 15. august 2013

Múr, ohraničujúci rómsku osadu vo Veľkej ide neďaleko Košíc pomalovali obyvatelia osady a dobrovoľníci pod vedením Tomáša Rafu.

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 22. júl 2013

Rada Európy vyhlásila 22. júl za Deň boja proti prejavom nenávisti. Tento dátum si uctieva pamiatku 77 obetí teroristického útoku v Oslo a na ostrove Utøya v Nórsku v roku 2011. Hnutie No Hate Speech Movement organizuje pri tejto príležitosti Európsky akčný deň obetí zločinov z nenávisti

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 1. júl 2013

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov tak, ako ich schválili správne rady nadácií, ktoré sú správcami jednotlivých oblastí podpory. 

Čítať ďalej...

12. jún 2013

Nadácie, ktoré sú správcami jednotlivých oblastí podpory, už pripravili podklady pre stretnutie Výberovej komisie, ktoré sa bude konať dňa 19. júna 2013 v Bratislave. 

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 24. máj 2013

Nadácia Ekopolis vyhlasuje výzvu na predefinovaný projekt v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Výzva bude otvorená do 31. júla 2013. Dokumenty výzvy sú zverejnené na stránke www.eeango.sk/aoi v sekcii Výzvy

 

Uzávierka 1. výzvy prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola 30. apríla 2013. Zverejňujeme zoznam doručených projektov podľa jednotlivých oblastí podpory. 

Čítať ďalej...

Dňa 30. apríla 2013 sa uzavrela prvá výzva prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že žiadosti, odoslané neskôr ako 30. apríla 2013 (podľa podacej pečiatky), nebudú akceptované. Tak isto nebudú akceptované žiadosti, doručené osobne alebo elektronicky. 
Hodnotenie žiadostí bude postupovať podľa určeného harmonogramu, preto upozorňujeme žiadateľov, že do 7 pracovných dní (do 10. mája, vrátane) môžu byť kontaktovaní správcom programu so žiadosťou o doplnenie chýbajúcich dokumentov alebo odstránenie nedostatkov, na ktoré budú mať potom ďalších 5 pracovných dní. Odporúčame preto kontrolovať si e-mailové adresy a telefónne čísla, uvedené v žiadosti. 
Podporené projekty budú známe v druhej polovici júna 2013. 
 

Banská Bystrica, 2. apríl 2013

Počas mesiaca marec 2013 zorganizovali správcovia programu Aktívne občianstvo a inklúzia spolu 9 seminárov o jednotlivých oblastiach podpory tohto programu. 

Čítať ďalej...

Finančné mechanizmy Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Nórska vytvorili strategické partnerstvo s Radou Európy, aby podporili toleranciu a základné ľudské práva. Prostredníctvom programov financovaných zo zdrojov EEA sú podporované aktivity mimovládnych organizácií a ich aktivity týkajúce sa prejavov nenávisť na webe a sociálnych sieťach.

Čítať ďalej...

Banská Bystrica, 28. február 2013

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou - nadáciou na podporu sociálnych zmien vyhlasujú 1. výzvu na prijímanie návrhov projektov v programe Aktívne občianstvo a inklúzia. Výzva bude otvorená do 30. apríla 2013. Dokumenty výzvy sú zverejnené na stránke www.eeango.sk/aoi v sekcii Výzvy

 

Dňa 25. februára 2013 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska predstavili v Bratislave v priestoroch Austria Trend Hotel približne 170 zástupcom mimovládnych organizácií dlho očakávaný Fond pre mimovládne organizácie. Zároveň boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov, ktoré môžu byť z Fondu podporené. Finančný pr9spevok na Fond je 6 903 000 Eur.

Čítať ďalej...

English  Slovensky